Gå til innholdet
Meny
English

Anna Frisk

Havaridirektør

(+47) 22 40 45 31 / 41 38 42 28
af@framinsurance.com

Anna har bakgrunn fra Norwegian Hull Club som Claims Handler & Adjuster og forsikringsavdelingen hos BW Offshore AS. Hun har en bachelorgrad i Shipping & Logistics fra Chalmers University of Technology i Gøteborg. 

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.