Gå til innholdet
Meny
English

Finn Gerhard Olsen

Senior Megler

(+47) 916 99 551
fo@framinsurance.com

Finn Gerhard har har siden 2004 arbeidet som forsikringsmegler. Han har arbeidet i forsikringsbransjen siden 1986, og hans hovedområde er personal- og pensjonsløsninger for næringslivet. Han har bakgrunn fra forsvaret.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.