Gå til innholdet
Meny
English

Hilde Teinaas

Porteføljeforvalter

(+47) 478 91 727
ht@framinsurance.com

Hilde har arbeidet i forsikringsbransjen siden 1997 hvor hun har jobbet både i forsikringsselskap og som megler. Hilde er utdannet diplommarkedsfører fra Norges Markedshøyskole.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.