Gå til innholdet
Meny
English

Jan-Tore Øian

Senior Megler

(+47) 22 40 45 34 / 45 27 09 32
jto@framinsurance.com

Jan-Tore er autorisert forsikringsmegler. Han har lang erfaring fra Hæren, Forsvaret. Blant annet gjennom to kontingenter i Afghanistan.  Jan-Tore har mastergrad i International Business & Management fra Manchester Business School, og en bachelorgrad ifra Høyskolen i Kristiania.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.