Gå til innholdet
Meny
English

Jeremy Hubbuck

Claims Director

(+47) 22 40 45 30 / 45 48 63 05
jh@framinsurance.com

Jeremy kom fra stillingen som Senior Claims Manager hos WR Berkley hvor han var i 10 år. Før det jobbet han som skadeekspert (qualified loss adjuster) i mer enn et tiår i London, og senere over 12 år som Senior Claims Executive hos Gard Marine & Energy, og dets forgjengere. Han besitter både en BSc fra University of London og en Master i sjørett, og er en av få kvalifiserte medlemmer av The Association of Average Adjusters som arbeider og bor i Norge.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.