Gå til innholdet
Meny
English

Jon-Ove Johansen

Senior Megler

(+47) 902 91 336
joj@framinsurance.com

Jon-Ove har arbeidet i forsikringsbransjen siden 1989, først på selskapssiden og siden 2001 som forsikringsmegler. Hovedområde er skadeforsikring for bl.a. eiendomskunder, entreprenører, produksjonsbedrifter etc. Jon-Ove har utdanning fra Handelshøyskolen BI, Risk and Insurance og er autorisert forsikringsmegler.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.