Gå til innholdet
Meny
English

Kontakt oss

Oslo:

Fram Insurance Brokers AS
Fr. Nansens plass 5
NO-0160 Oslo
Telefon: 22 40 45 30

Kristiansand:

Fram Insurance Brokers AS
Rådhusgata 3
NO-4611 Kristiansand
Telefon: 22 40 45 30

Kontaktpersoner

  Direkte Mobil Epost
Bjørn Erling Steinsland (+47) 22 40 45 37 97 53 38 97 bes@framinsurance.com
Per Esten Gjølmesli (+47) 22 40 45 36 92 80 42 91 pg@framinsurance.com
Tommy Ensrud (+47) 22 40 45 33 93 40 14 25 te@framinsurance.com
Sverre Gunnar Vidringstad (+47) 22 40 45 38 40 64 99 40 sgv@framinsurance.com
Camilla Janner Lislevand (+47) 22 40 45 39 48 08 36 62 cl@framinsurance.com
Eli Hodne (+47) 22 40 45 35 92 45 77 75 eh@framinsurance.com
Odd Arnfinn Myklebust   90 70 88 11 oam@framinsurance.com
Lene Hoel (+47) 22 40 45 30 48 04 84 95 lh@framinsurance.com
Henriette Lindmo Meljordshagen (+47) 22 40 45 30 98 08 24 60  hlm@framinsurance.com
Henrik Mandelid (+47) 22 40 45 30 90 09 99 39 hm@framinsurance.com
       
       

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.