Gå til innholdet
Meny
English

Odd Arnfinn Myklebust

Senior Megler

(+47) 22 40 45 35 / 90 70 88 11
oam@framinsurance.com

Odd Arnfinn er autorisert forsikringsmegler. Odd Arnfinn erfaring fra selskaper som Arvid Bergvall, Sedgwick Bergvall, Marsh og Aon.  Han er utdannet som siviløkonom ved Universitet i Agder.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.