Gå til innholdet
Meny
English

Odd Arnfinn Myklebust

Senior Megler

(+47) 907 08 811
oam@framinsurance.com

Odd Arnfinn er autorisert forsikringsmegler. Han startet sin karriere innen marin forsikring i 1995. Han har tidligere jobbet for firmaer som Arvid Bergvall, Sedgwick Bergvall, Marsh og Aon. Odd Arnfinn er utdannet siviløkonom ved Universitetet i Agder.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.