Gå til innholdet
Meny
English

Sverre Gunnar Vidringstad

Senior Megler

(+47) 22 40 45 38 / 40 64 99 40
sgv@framinsurance.com

Sverre er autorisert forsikringsmegler. Han har bakgrunn fra havariavdelingen i Norwegian Hull Club, og fra stillingen som havaridirektør i Aon. Sverre har en bachelor i økonomi og administrajon.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.