Gå til innholdet
Meny
English

Camilla Janner Lislevand

Megler

(+47) 22 40 45 39 / 48 08 36 62
cl@framinsurance.com

Camilla startet sin karriere innen sjøforsikring i 2012. Hun er autorisert forsikringsmegler, og har en mastergrad i finansiell økonomi fra Universitetet i Agder.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.