Gå til innholdet
Meny
English

Skadebehandling og havarioppgjør

Våre erfarne medarbeidere bistår kunden i håndteringen av havarisaker. Vi er kundens konsulent og samarbeidspartner.

En vesentlig del av vår leveranse er bistand i havarioppgjøret slik at vi sikrer våre kunder et riktig og hurtig oppgjør.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.