Gå til innholdet
Meny
English

Bringing you forward – securing your risks

Om oss:

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier. Vesentlig for hele vår virksomhet er at vi besitter en dyp innsikt i forsikringsselskapenes tankegang og at vi har en klar forståelse av våre kunders behov. Med det som utgangpunkt forhandler og skreddersyr vi gode forsikringsavtaler for nordiske industrikunder som opererer til sjøs og på land. 

Fram Insurance Brokers er en uavhengig norsk forsikringsmegler. Fra å være et selskap med hovedfokus på sjøforsikring har vi utviklet virksomheten til også å gjelde landbasert industri herunder liv, pensjon og skade.

Selskapet ble opprettet i 2005. I dag har Fram Insurance Brokers kontorer i Oslo (hoved) og Kristiansand. Siden starten har selskapet opplevd en solid vekst, primært takket være to forhold:

  • Lojale kunder som stiller krav til oss og utvikler oss og vår kompetanse. 
  • Svært dyktige og erfarne medarbeidere som gjør det mulig for oss å tilby våre kunder et bredt spekter av forsikringsprodukter og –tjenester.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.