Gå til innholdet
Meny
English

Tommy Ensrud

Økonomidirektør

(+47) 22 40 45 33 / 93 40 14 25
te@framinsurance.com

Tommy kom til Fram fra stilling innen finans, forsikring, og kredittvurderinger hos Santander Consumer Bank. Tommy er økonomiutdannet ved Handelshøyskolen BI.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.