Gå til innholdet
Meny
English

Per Esten Gjølmesli

Administrerende direktør

(+47) 22 40 45 36 / 92 80 42 91
pg@framinsurance.com

Per kom til Fram i 2007 fra stillingen som Senior Underwriter i Bluewater Insurance AS. Han har tidligere arbeidet for Polaris Insurance Brokers AS og og Protector Forsikring ASA. Per startet sin karriere som surveyor for Scandinavian Underwriters Agency GmbH i Hamburg i 1990. Han er utdannet sivilingeniør fra Maskinavdelingen ved NTH (NTNU) i 1989.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.