Gå til innholdet
Meny
English

Henrik Mandelid

Megler

(+47) 22 40 45 30 / 900 99 939
hm@framinsurance.com

Henrik kom til Fram i 2021. Før det jobbet han tre år som shipping analytiker i ViaMar AS. Henrik besitter både en BSc i Maritime Business og en Mastergrad i Finans.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.