Gå til innholdet
Meny
English

Eli Hodne

Megler

(+47) 924 57 775
eh@framinsurance.com

Eli har over 30 års erfaring fra sjøforsikring, og har holdt forskjellige posisjoner innen megling og underwriting. Eli fullførte utdanningen ved Forsikrings Akademiet i 1998. Hun er autorisert forsikringsmegler.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.