Gå til innholdet
Meny
English

Lene Hoel

Økonomiansvarlig

(+47) 22 40 45 30 / 480 48 495
lh@framinsurance.com

Lene har jobbet i forsikringsbransjen siden 2014. Hun har hatt ulike roller i forsikringsselskap som forsikringsrådgiver og underwriter. Lene har en bachelor grad fra Universitetet i Stavanger.

Fram Insurance Brokers ambisjon er å trygge våre kunders fremtid gjennom å sikre deres verdier mot uønskede hendelser.